Noloc Gedragscode en Klachtenreglement

Als Noloc erkend loopbaanprofessional en Noloc-lid, volg ik bij mijn beroepsuitoefening de gedragsregels die zijn opgenomen in de Noloc-gedragscode. Het lidmaatschap en de gedragscode zijn een middel waarop Noloc-leden zichtbaar laten zien zich kwalitatief en professioneel te willen en kunnen onderscheiden. Tegen Noloc-leden die zich niet aan de Noloc-gedragscode houden kan bij Noloc een klacht worden ingediend, die door de Raad voor Klachtenbehandeling zal worden behandeld.  

Het Reglement voor Klachtenbehandeling (ook wel klachtenreglement genoemd) regelt de wijze waarop eventuele klachten en geschillen inzake de Gedragscode van Noloc worden behandeld. Daartoe is de Raad voor Klachtenbehandeling ingesteld. Alle leden van Noloc zijn onderworpen aan de behandeling van klachten volgens de bepalingen in dit Reglement.

Gedragscode en klachtenreglement zijn in te zijn op deze link:

https://www.noloc.nl/klachtenreglement

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.