Noloc Gedragscode

Ieder Noloc-lid volgt bij zijn beroepsoefening de gedragsregels die zijn opgenomen in de Noloc Gedragscode.
Het Reglement voor Klachtenbehandeling regelt de wijze waarop eventuele klachten en geschillen inzake de Gedragscode van Noloc worden behandeld.

De Gedragscode en het Klachtenreglement worden door Noloc als een PDF bestand aangeboden en zijn via onderstaande links te downloaden:

  1. Noloc gedragscode
  2. Reglement voor Klachtenbehandeling

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.