Scholingsaftrek en STAP-regeling

Voor: werknemer of werkzoekende

In principe kun je als werknemer of werkzoekende loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching aftrekken als studiekosten bij de aangifte Inkomstenbelasting, mits deze begeleiding is gericht op het behoud van je huidige baan of het verwerven van een nieuwe baan. Het moet dus gaan om het verwerven van een inkomen. Daarnaast gelden er nog andere voorwaarden. Voor meer informatie zie:

Mag ik mijn studiekosten aftrekken?

Deze scholingsaftrek loopt nog tot en met 2021. Vanaf 2022 wil het Kabinet jaarlijks een bedrag van ca. 200 miljoen Euro beschikbaar stellen voor de STAP-regeling. STAP is een afkorting van STimulering ArbeidsmarktPositie. De regeling is zowel voor werkzoekenden als werkenden en gaat om een jaarlijks individueel scholingsbudget wat aangevraagd kan worden. Voor bepaalde doelgroepen is er ook een ontwikkeladvies (loopbaanadvies) aan te vragen. De regeling wordt momenteel verder uitgewerkt. Meer informatie:

Subsidieregeling STAP-budget

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.