TALENTONTWIKKELING
   

Ik had nog nooit echt nagedacht over mijn talenten. Veel dingen die ik doe vind ik zo vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld dat ik heel snel door heb hoe machines bij ons in de productie in elkaar zitten en werken. En dat ik dat goed aan anderen kan uitleggen. Dat heb ik nu ontdekt, door het talentonderzoek. Ik heb dit aangekaart bij mijn leidinggevende en nu ben ik ook enkele uren per week bezig met anderen instrueren. Heel leuk om te doen en de productie vaart er wel bij. (Erik, 39)

Talent (h)erkennen, benutten en ontwikkelen

Het benutten en ontwikkelen van het aanwezige talent van uw werknemers is belangrijk voor uw organisatie omdat uit onderzoek en in de praktijk bewezen is dat:

 1. Het uw organisatie innovatiever en wendbaarder maakt;
 2. Het werkplezier verbetert en daardoor ook uw aantrekkelijkheid als werkgever;
 3. De betrokkenheid van uw werknemers verbetert.

Wat hebben we in huis, hoe zetten we onze werknemers optimaal in en wat hebben we daar voor nodig? Het klinkt best simpel, maar hoe doet u dat in de praktijk? Het vereist een andere kijk: taken worden verdeeld aan de hand van de talenten van uw medewerkers in plaats van dat uw medewerkers moeten voldoen aan de functie-eisen, ongeacht of deze aansluiten bij hun talenten.
Tipwerkt kan u ondersteunen en adviseren bij dit proces, of onderdelen daarvan, met:

Onderzoeken en in kaart brengen welke talenten aanwezig zijn in uw organisatie (afdeling/team). TIPwerkt gebruikt hiervoor een mix van instrumenten, online en offline, afgestemd op uw organisatie en uw medewerkers. Instrumenten zoals:

 1. Talentscans (evidence based, dus betrouwbaar en valide) die zowel persoonlijke eigenschappen als vermogens, drijfveren en motivatie meten.
 2. 360 gradenfeedback scans. Een medewerker krijgt hierbij feedback over zijn talenten van enkele mensen binnen en enkele mensen buiten de organisatie.
 3. Opdrachten voor de werknemer die besproken worden met de loopbaanadviseur van TIPwerkt.
 4. Talentgesprekken met medewerkers door de loopbaanadviseur van TIPwerkt.

Het benutten en ontwikkelen van deze talenten. Talent herkennen en erkennen is stap 1, maar hoe zet u de talenten van uw werknemers daadwerkelijk in zodat deze aansluiten op de werkactiviteiten en organisatiedoelen van uw organisatie? En dat dit leidt naar voordelen voor uw organisatie en uw werknemers? De rol van leidinggevenden is hierbij heel belangrijk, maar hoe pakken zij dit op?
TIPwerkt kan u hierbij ondersteunen met een mix aan interventies, afhankelijk van wat past bij uw organisatie en medewerkers. Interventies zoals:

 1. Vertalen van de werkactiviteiten in talenten.
 2. Trainen van leidinggevenden in het stimuleren van werknemers, het voeren van ontwikkelingsgesprekken gebaseerd op talent benutten, gebruik van feed forwarding en/of waarderend interviewen.
 3. Appreciative inquiry, methodiek om wat al aanwezig is goed in te zetten.
 4. Opdrachten voor werknemers om te leren hun talenten gerichter in te zetten.
 5. Jobcraften, het op maat maken van functies op basis van talenten van werknemers.
 6. Teams trainen in hoe zij Feed Forwarden in kunnen zetten.
 7. Opsporen van belemmeringen en aanpak hoe deze verminderd of weggewerkt kunnen worden.

Talenten blijvend benutten
Uitgangspunt van de ondersteuning van TIPwerkt is dat uw organisatie, stapje voor stapje, zelf leert hoe talenten gekoppeld worden en hoe talenten blijvend benut worden. Organisaties veranderen steeds dus de werkactiviteiten ook. Als werkgever, als organisatie, als leidinggevende en als werknemer is het nodig om regelmatig te kijken of er nog andere talenten nodig zijn of dat er talenten zijn die nog niet gebruikt worden. Uitgangspunt van TIPwerkt is dat uw organisatie in staat is dit na de ondersteuning van TIPwerkt zoveel mogelijk zelf te doen en dit ook kan.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.