STRESS & BURN-OUT
   

TIPwerkt heeft in ons bedrijf voor een aantal teams workshops gegeven om beter om te leren gaan met tijdsdruk, drukke agenda’s en afleidingen. Er zijn duidelijke verbeteringen, zichtbaar gemaakt door een nulmeting en latere evaluatie.

Preventie en begeleiding

Bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers hadden in 2018 burn-outklachten. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim bedroegen in 2017 zo’n 2,8 miljard.*

Het voorkomen en/of verminderen van chronische stress bij werknemers is belangrijk, zelfs cruciaal, voor het succes van uw organisatie en het welzijn van uw werknemers.

Als mensen voortdurend blootstaan aan stresssituaties en niet voldoende rust en ontspanning krijgen, heeft zowel het lichaam als de geest niet voldoende gelegenheid om te herstellen. De draaglast van uw werknemer(s) wordt dan groter dan de draagkracht. Er is dan sprake van chronische stress.

TIPwerkt biedt een integrale aanpak met aandacht voor het verminderen van de oorzaken van werkstress en voor het verbeteren van de omgang met stress, rekening houdend met de individuele werknemer, het team en de organisatie. Voor individuele werknemers, maar ook voor groepen.

Een aanpak gericht op:

 1. Achterhalen en in kaart brengen van de bronnen van werkstress. Hoe kunnen deze oorzaken van stress weggenomen worden?
 2. In kaart te brengen welke hulpbronnen medewerkers zelf hebben om met stress om te gaan (persoonseigenschappen en vaardigheden) en welke hulpbronnen voor de medewerkers beschikbaar zijn. Hiermee kunnen werknemers weerbaarder of veerkrachtiger gemaakt worden.

Gecertificeerd stressconsultant Maria van Lith kan in overleg met u een maatwerkprogramma opstellen, voor zowel individuele werknemers als teams of afdelingen. Een programma bestaand uit persoonlijke gesprekken, trainingen, workshops en/of e-learning met als mogelijke onderdelen:

 1. Stresstest of Burn-out test.
 2. Wat is stress en wat doet het met mijn lichaam en geest?
 3. Inventarisatie van stress gevende situaties en factoren (wat geeft nog positieve energie, wat gaf vroeger energie (energiegevers) en waar zitten de energievreters?). Het opstellen van een prioriteitenlijst om stapsgewijs verbeteringen aan te brengen.
 4. Het opbouwen van zelfvertrouwen om inzicht te krijgen in wat iemand allemaal wel goed doet.
 5. Methodes om weer "bij te komen".
 6. Methodes en korte oefeningen om beter te leren ontspannen.
 7. Inzicht krijgen in de copingstijl, dat is de manier waarop iemand omgaat met stress in allerlei situaties. Leren hoe je anders met situaties om kunt gaan.
 8. Inzicht krijgen in de belangentegenstellingen in iemands leven (werk-privé, leidinggevende-werknemer) en hoe je hier beter mee om kunt leren gaan. Wie zijn de "steungevers" en wie zijn de "vermoeiers" of "uitputters"?
 9. Time-management vanuit persoonlijkheid en gericht op het gefocust blijven op prioriteiten en die ook opvolgen.
 10. Inzicht krijgen in je eigen (mogelijk onbewuste) overtuigingen en leren hoe je deze positiever kunt inzetten of veranderen.
 11. Opstellen van een plan van aanpak voor de langere termijn.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

* Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, cijfers over kosten zijn gebaseerd op de NEA 2017