OUTPLACEMENT
   

In het begin van het outplacementtraject waren de gesprekken met mijn coach één van de weinige lichtpuntjes voor mij. Ik kon mijn zorgen en angsten kwijt, maar leerde ook hoe ik de regie kon pakken naar een nieuwe loopbaan. En inmiddels is dat gelukt. (Esther, 54)

Ontslagbegeleiding

Afscheid nemen van een werknemer is niet makkelijk. Niet voor u als werkgever, niet voor uw werknemer. Er kunnen diverse oorzaken zijn waarom afscheid nemen nodig is:

  1. Reorganisatie of fusie;
  2. Veranderingen in functies of functie-eisen;
  3. Conflicten;
  4. Verschil van mening over de werkuitvoering.

Het kan zijn dat de werkgever verplicht is om een outplacementtraject te financieren vanuit een sociaal plan of individuele ontslagafspraken. In andere gevallen wil een werkgever uit zichzelf een outplacementtraject financieren omdat hij/zij het belangrijk vindt dat de werknemer op een goede manier zijn/haar loopbaan elders kan voortzetten.

Belangrijk voor werkgever en werknemer is dat zij in deze situatie terecht kunnen bij een bureau dat deskundig, zorgvuldig, onafhankelijk en resultaatgericht is.
TIPwerkt heeft jarenlange en uitgebreide ervaring in het begeleiden en ondersteunen van werknemers naar een nieuwe stap in hun loopbaan. TIPwerkt onderscheidt zich ook door de hoge mate van betrokkenheid, integriteit, flexibiliteit en maatwerk in het outplacementtraject.

Ook heel belangrijk is of uw werknemer en u als werkgever vertrouwen hebben in de outplacementcoach en of er een klik is. Bij TIPwerkt is er altijd een vrijblijvend en gratis intakegesprek waarin de wensen en mogelijkheden besproken worden.

Het outplacementtraject kan in overleg worden samengesteld uit meerdere onderdelen, afhankelijk van wat er nodig is om tot een succesvolle nieuwe werkkring te komen voor uw werknemer:

  1. Leren accepteren van de huidige situatie, rouwverwerking en het ombuigen van negatieve emoties naar een positieve focus;
  2. Loopbaanoriëntatie: onderzoeken welke functie(s) en branches het best aansluiten bij de wensen, interesses, capaciteiten en beperkingen van de cliënt (wat wil ik), in kaart brengen van capaciteiten en talenten (wat kan ik) en het krijgen van meer zelfinzicht (wie ben ik). Dit wordt afgesloten met het opstellen van een persoonlijk professioneel profiel waarin duidelijk staat wat cliënt wil, kan en wat hij/zij de arbeidsmarkt te bieden heeft;
  3. Jobmarketing. Jobmarketing is een krachtige aanpak: het actief benaderen en directer omgaan met de arbeidsmarkt middels een actieplan. Oftewel: hoe bereikt cliënt het door hem/haar gestelde doel, welke bedrijven passen bij die doelstelling en hoe komt hij/zij daar binnen? Jobmarketing kan pas ingezet worden als er een duidelijk beeld is van de wensberoep(en), talenten, mogelijkheden en beperkingen;
  4. Jobhunting: coach benadert actief bedrijven op zoek naar vacatures;
  5. Nazorg: ondersteuning en begeleiding om nieuwe functie tot een succes te maken en uitval te voorkomen (combinatie werk-privé, omgang met collega's, omgang met leidinggevenden, leren grenzen aan te geven).

En de kosten? Ook dat is maatwerk: afhankelijk van wat er nodig is, de zelfwerkzaamheid van de werknemer en wel of geen e-coaching en e-learning in het traject.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.