COACHING
   

Mijn vorige leidinggevende vond mij veel te langzaam. Veel te precies. Hij zag mijn inzet wel, maar elk functioneringsgesprek ging het hier weer over en het werd het een steeds groter probleem. Uiteindelijk werd Maria van TIPwerkt als loopbaancoach ingeschakeld. Samen ontdekten we dat ik oog heb voor details en heel zorgvuldig ben. Dat mijn werk niet goed bij mij paste. Ik werk nu als kwaliteitsmedewerker, in hetzelfde bedrijf. Iedereen blij. (Anke, 32)

Individuele- en teamcoaching

“Een persoonlijke coach is voor veel individuen en teams van tijd tot tijd een zegen”.

U wilt dat er iets gaat veranderen met een individuele werknemer of met een team. Omdat er iets moet veranderen (er is een probleem) of omdat u naar verandering streeft. Bijvoorbeeld:

  1. een team loopt vast omdat er slecht gecommuniceerd wordt;
  2. een leidinggevende barst te vaak in woede uit;
  3. een werknemer die altijd goed functioneerde, heeft geen plezier meer in het werk, wil iets anders, maar weet niet wat;
  4. een werknemer meldt zich met vage redenen vaak ziek;
  5. u wilt een team meer verantwoordelijkheid geven, maar de medewerkers van het team staan hier wantrouwend tegenover.

Individuele coaching en/of team coaching is dan een goede optie. Hiervoor kunt u TIPwerkt inschakelen.
Hoe gaat dat in zijn werk?

  1. Samen met u stellen wij duidelijke en concrete (leer)doelen op. De coaching moet doelgericht zijn en SMART (specifiek, meetbaar, geaccepteerd, realistisch, met een tijdspad). Dat klinkt logisch, maar in de praktijk gebeurt het regelmatig niet.
  2. We maken een gestructureerd plan van aanpak. We hebben geen standaard aanpak maar bieden een mix van interventies speciaal afgestemd op uw medewerker of team.
  3. De toepassing van het geleerde in de praktijk is uiterst belangrijk, er moet een transfer zijn.
  4. Het coachtraject wordt gemonitord (tussentijds- en eindevaluatie) en zo nodig aangepast.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.